FAKTORING TO OPTYMALNA FORMA FINANSOWANIA DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Nie zadłużaj się, gdy Twoja Firma potrzebuje pieniędzy – wystarczy upłynnić należności, na których spłatę czekasz!   Faktoring to transakcja finansowa i rodzaj finansowania, w którym firma sprzedaje swoje własne należności z tytułu zrealizowanej przez siebie dostawy towarów lub świadczonych usług stronie trzeciej (zwanej faktorem), z dyskontem. W zależności od zapotrzebowania na dopływ gotówki w firmie i celem zapewnienia bieżącej płynności finansowej, przedsiębiorcy decydują się upłynnić swoje aktywa w postaci należności.

 

       W faktoringu zaangażowane są trzy strony:

 1. Faktor, który nabywa należność (zwany też cesjonariuszem),
 2. Faktorant, czyli ten, który sprzedaje swoją należność (zwany też cedentem), oraz
 3. Dłużnik, czyli kontrahent faktoranta, a więc odbiorca towarów lub usług zobligowany do uregulowania zobowiązania na rzecz swojego wierzyciela – „właściciela faktury”,

                                                Schemat transakcyjny

Tym niemniej umowa faktoringowa jest umową dwustronną, zawieraną między Faktorantem – zbywcą wierzytelnością, a Faktorem – nabywcą wierzytelności.

Przedmiotem faktoringu są nieprzeterminowane (istniejące i przyszłe), pieniężne, niewymagalne, krótko- lub średnioterminowe wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, wynikające z obrotu gospodarczego. Zalety faktoringu są nie do przecenienia.

Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji dostawy towarów lub usługi, ponieważ faktor przekazuje mu niezwłocznie po zawarciu umowy ekwiwalent należności z niewielkim dyskontem.

Faktoring pozwala zatem firmie skrócić cykl rotacji należności, a więc znacząco poprawić jego bieżącą płynność. Ponadto faktoring umożliwia podmiotom gospodarczym ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta (w opcji, gdy ryzyko to przejmuje faktor).

W faktoringu zaangażowane są trzy strony

faktor

który nabywa należność (zwany też cesjonariuszem),

Faktorant

czyli ten, który sprzedaje swoją należność (zwany też cedentem),

Dłużnik

czyli kontrahent faktoranta, a więc odbiorca towarów lub usług zobligowany do uregulowania zobowiązania na rzecz swojego wierzyciela - "właściciela faktury"

Współpracując z profesjonalnym faktorem, takim jak Billecta, odroczony termin płatności już nigdy nie będzie problemem dla Twojej Firmy!

W Billecta oferujemy Ci swobodny wybór typu transakcji sprzedaży należności fakturowych. Ty wybierasz, co Ci pasuje, a my to honorujemy. Dlatego też przygotowaliśmy propozycje trzech różnych produktów, których warunki i specyfika będą odpowiadać najróżniejszym potrzebom i preferencjom:

Ty wybierasz. co Ci pasuje, a my to honorujemy. Dlatego też przygotowaliśmy propozycje trzech różnych produktów, których warunki i specyfikacja będą odpowiadać najróżniejszym potrzebom i preferencjom:

FAKTORING CLASSIC

 • Niezwłocznie opłacamy Twoją fakturę, zaś Twój kontrahent płaci nam w terminie wskazanym na fakturze,
 • Najbardziej dostępna forma finansowania B2B i najtańsza opcja usługi faktoringowej
 • Prawo do regresu tylko w razie gdzie kontrahent z tytułu faktury nie ureguluje należności na rzecz Billecta

FAKTORING BEZ ZOBOWIĄZAŃ

 • Otrzymujesz środki za sprzedaną fakturę nawet w ciągu 1 dnia roboczego, a my zawiadamiamy Twojego kontrahenta o zmianie wierzyciela
 • Nie ponosisz odpowiedzialności za spłatę zobowiązań przez Twojego kontrahenta
 • To my monitorujemy spłatę należności, i ją dochodzimy od kontrahenta, o ile zajdzie taka potrzeba

FAKTORING CICHY

 • Poufność i dyskrecja. O zawarciu transakcji sprzedaży faktury wiemy tylko Ty i my
 • Twój kontrahent nie jest zawiadamiany o przelewie wierzytelności
 • Otrzymujesz płatność za zbytą należność nawet dziś. Potem przekazujesz nam środki zapłacone przez Twojego kontrahenta w terminie płatności

Jeśli masz pytania?

Skontaktuj się z nami - chętnie Ci pomożemy!

Zadzwoń do nas w dni robocze w godzinach 8:30 - 16:30

We ale speak English

Naciskając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez spółkę Billecta Poland sp. z o.o., w celu marketingu własnego usług wykonywanego za pośrednictwem urządzeń końcowych (komputer, telefon, tablet) lub zautomatyzowanych systemów wywołujących, poprzez przekazanie mi informacji handlowych w formie wiadomości e-maili, wiadomości smsów oraz podczas rozmów telefonicznych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką Prywatności. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Billecta Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Jeśli jesteś zainteresowany pożyczkami b2b wejdź na stronę naszej spółki córki billecta finance