07.08.19 | autor: redakcja
faktoring
faktury
płynność finansowa
Co zrobić z niezapłaconymi fakturami?

Co zrobić z niezapłaconymi fakturami?

Problem nieuregulowanych na czas należności gospodarczych dotyka coraz większej ilości krajowych przedsiębiorców. Problem zatorów płatniczych w Polsce wciąż narasta. Z dotychczasowych badań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że aż 80-90% przedsiębiorców dotykają opóźnienia w otrzymywaniu zapłaty od kontrahentów.

Płynność finansowa, a nastroje wśród polskich przedsiębiorców

Najnowsze dane udostępnione przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) pokazują, że opóźnione płatności nadal są problemem dla blisko 6 na 10 przedsiębiorców w naszym kraju. Jak pokazują dane ZPF, obecnie 6,5 proc. firm jest zmuszonych do ograniczenia zatrudnienia lub redukowania funduszu wynagrodzeń na skutek opóźnień w otrzymywaniu należności. Nawet najlepszą firmę ostatecznie może pogrążyć brak płynności finansowej. Według Alertu Gospodarczego OEES z 22.05.2020, badania prowadzone przez różne instytucje po ogłoszeniu stanu epidemii, a także bezpośrednie rozmowy z przedsiębiorcami wskazywały, że duże firmy mogą utracić płynność w ciągu 3-6 miesięcy (uwzględniając posiadane kredyty obrotowe), a mikroprzedsiębiorstwa mogą nie przetrwać miesiąca. Jak nie dopuścić do tego aby faktury pozostawały niespłacone? Jak mitygować ryzyko powstania zatoru płatniczego? Czy są metody uniknięcia groźby niewypłacalności kontrahenta? Każde przedsiębiorstwo stosujące odroczoną płatność za sprzedane towary lub usługi musi zadawać sobie tym podobne pytania. Całość artykułu można znaleźć pod adresem: http://blog.rozwaznafirma.pl/zrobic-niezaplaconymi-fakturami

Do you have any questions or comments about our services?

Contact us - we will be happy to help you!

You can call us on working days during the following hours: 9:00 - 16:00

By pressing the "Send" button, You consent to the processing of personal data in the contact form by Billecta Poland S p. z o.o. for the purpose of marketing your own services - performed via end devices (computer, mobile, tablet) or automated calling systems, by providing us with commercial information in the form of an e-mail, SMS messages and during mobile phone calls. We will process your personal data in accordance with the Privacy Policy. The administrator of your personal data will be Billecta Poland sp.z o.o. based in Gdynia.

If you are interested in b2b loans please visit our subsidiary website billecta finance