21.05.21 | autor: redakcja
faktoring
faktura
firma
płynność finansowa
przedsiębiorca
Poprawić płynność finansową – artykuł w Gazecie Finansowej

Poprawić płynność finansową – artykuł w Gazecie Finansowej

Podstawowym walorem wynikającym z wykorzystania faktoringu w realiach funkcjonowania przedsiębiorstwa jest poprawa płynności finansowej. Dzięki faktoringowi, do takiej poprawy dochodzi poprzez przyśpieszenie cyklu należności firmowych, a więc poprzez radykalne skrócenie okresu w którym wierzytelności z wystawionej faktury za sprzedaż towarów lub usług zamieniają się w zainkasowaną gotówkę w kasie firmy.   Więcej można przeczytać w raporcie Gazety Finansowe z 21.05.2021  Biznes Raport – faktoring  

 

 

 

Do you have any questions or comments about our services?

Contact us - we will be happy to help you!

You can call us on working days during the following hours: 9:00 - 16:00

By pressing the "Send" button, You consent to the processing of personal data in the contact form by Billecta Poland S p. z o.o. for the purpose of marketing your own services - performed via end devices (computer, mobile, tablet) or automated calling systems, by providing us with commercial information in the form of an e-mail, SMS messages and during mobile phone calls. We will process your personal data in accordance with the Privacy Policy. The administrator of your personal data will be Billecta Poland sp.z o.o. based in Gdynia.

If you are interested in b2b loans please visit our subsidiary website billecta finance