07.08.19 | autor: support
biznes
faktoring
przedsiębiorca
Trudna pobudka po lockdown. Rola faktoringu zakupowego w reanimacji biznesu

Trudna pobudka po lockdown. Rola faktoringu zakupowego w reanimacji biznesu

Jeśli tylko ufnie przyjąć, że na ukończeniu jest okres narzuconych administracyjnie zakazów dla biznesu, jak i faktycznych ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19, to do czynienia mamy z okresem próby dla każdego dotkniętego nimi przedsiębiorcy. Tym wyzwaniem jest powrót do prowadzenia interesów. Back-to-business, po wielotygodniowej fazie braku przychodów ale bez towarzyszącego mu zmniejszenia kosztów stałych, to operacja podwyższonego ryzyka, która jest w stanie zachwiać płynnością finansową niejednej firmy. Restart działalności gospodarczej, gdy środki obrotowe zostały uprzednio wydrenowane na firmowy survival, skłania wielu przedstawicieli MŚP do poszukiwania odpowiednich finansowych narzędzi. Całość artykułu znajduje się pod adresem: https://ceo.com.pl/trudna-pobudka-po-lockdown-rola-faktoringu-zakupowego-w-reanimacji-biznesu-23681

Do you have any questions or comments about our services?

Contact us - we will be happy to help you!

You can call us on working days during the following hours: 9:00 - 16:00

By pressing the "Send" button, You consent to the processing of personal data in the contact form by Billecta Poland S p. z o.o. for the purpose of marketing your own services - performed via end devices (computer, mobile, tablet) or automated calling systems, by providing us with commercial information in the form of an e-mail, SMS messages and during mobile phone calls. We will process your personal data in accordance with the Privacy Policy. The administrator of your personal data will be Billecta Poland sp.z o.o. based in Gdynia.

If you are interested in b2b loans please visit our subsidiary website billecta finance