1
Dlaczego warto sprzedać faktury w Billecta Poland i jakie są korzyści w podpisania umowy z nami

Billecta Poland oferuje korzystną usługę finansowania działalności przedsiębiorstwa opartą nie na zaciąganiu zobowiązań i powiększaniu pasywów firmy, ale na upłynnianiu należności handlowych, czyli na spieniężeniu „zamrożonych” aktywów. To właśnie jeden z kilku elementów przewagi faktoringu nad finansowaniem dłużnym, czyli nad pożyczkami czy kredytami. Faktoring w Billecta Poland  to profesjonalna usługa w nowoczesnym wydaniu i w konkurencyjnej cenie. Sfinansujemy Twoje faktury szybko, online’owo, bez zbędnych formalności i ukrytych kosztów.

2
Jakie faktury finansujemy w Billecta Poland

Faktury podlegające finansowaniu w Billecta muszą:

  • mieć odroczoną płatność na okres od minimum 7 do 90 dni,
  • być nieprzeterminowane,
  • być udokumentowane i wolne od wad formalnych,
  • stwierdzać bezsporną, uznaną przez odbiorcę faktury należność.

Z ewentualnymi różnicami, wynikającymi z aktualnej na dany moment oferty Billecta oraz z okresowych promocji, co do zasady finansujemy faktury sprzedażowe od 5.000 PLN oraz zakupowe od 10.000 PLN. W przypadku faktur wyrażonych w walucie obcej, w szczególności SEK, EUR, USD, GBP, CZK lub inne o wartości faktury podlegającej wykupowi decyduje indywidualna ocena przyjęta przez Billecta dla danej sprawy, jakkolwiek w rachubę wchodzą tu odstępstwa od standardowego przedziału wartości transakcji.

3
Czy muszę podpisywać jakieś dokumenty, i w jakiej formie?

Billecta dokłada wszelkich starań aby proces wykupu faktury był jak najbardziej odformalizowany, a przez to szybki i łatwy. Z zastrzeżeniem wymogów szczególnych, wynikających z rodzaju konkretnej usługi faktoringu i naszej aktualnej oferty, zasadniczo transakcja przebiega zdalnie, kanałem online i za pośrednictwem naszej strony internetowej, bez konieczności składania oświadczeń w formie pisemnej z odręcznymi podpisami. Wszelkie regulaminy oraz umowę otrzymasz od nas drogą elektroniczną.

4
Jak długo potrwa rozpatrzenie mojego wniosku? Po jakim czasie od przesłania faktury otrzymam środki na konto?

Standardowo procesujemy wniosek o sfinansowanie faktury w ciągu jednego dnia roboczego, informując na bieżąco klienta elektronicznymi środkami komunikacji lub telefonicznie o kolejnych etapach przetwarzania aplikacji, a także o ostatecznej decyzji ze strony Billecta. Wypłata środków następuje niezwłocznie po podjęciu decyzji o finansowaniu oraz zaakceptowaniu proponowanych warunków transakcji przez Klienta, co w praktyce oznacza zaksięgowanie środków na koncie klienta jeszcze w tym samym dniu, bądź w następnym dniu roboczym.

5
Czy mój kontrahent będzie wiedział, że korzystam z fakoringu?

Zawiadomienie odbiorcy faktury o jej wykupie przez Billecta zależy od rodzaju usługi faktoringu, wybranej z bieżącej oferty naszej firmy. W przypadku klasycznego faktoringu, jak również i faktoringu bez zobowiązań (bez regresu), Billecta, jako nowy wierzyciel z tytułu wykupionej faktury, przekazuje odbiorcy faktury zawiadomienie o przejściu prawa do otrzymania płatności. Na etapie poprzedzającym podjęcie ostatecznej decyzji o udzieleniu finansowania, Billecta zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z odbiorcą faktury, celem potwierdzenia zasadności należności. Nie wiążą się z tym jednak żadne ujemne skutki dla naszego klienta – wystawcy faktury i nie powinno to w żadnej mierze wpłynąć ujemnie na relacje biznesowe między naszym klientem, a jego kontrahentem. Z kolei w przypadku faktoringu cichego (niejawnego), stroną zobowiązaną do uregulowania należności pozostaje nasz klient – wystawca faktury. Co za tym idzie, w tej opcji odbiorca faktury nie jest zawiadamiany o cesji wierzytelności na Billecta.

6
Czy Billecta przejmuje na siebie monitoring płatności należności z faktury?

Podobnie jak w przypadku kwestii zawiadamiania odbiorcy faktury o dokonanej cesji, to również zależy od rodzaju usługi faktoringu, wybranej z bieżącej oferty naszej firmy. W przypadku klasycznego faktoringu, jak również i faktoringu bez zobowiązań (bez regresu), Billecta, jako nowy wierzyciel z tytułu wykupionej faktury, podejmuje czynności z zakresu monitoringu terminowości płatności ze strony odbiorcy faktury. W sytuacji przedłużającego się opóźnienia w płatności, oznaczać to może także wszczęcie przez Billecta procedury windykacji, w tym egzekucji sądowej, przeciwko odbiorcy faktury. Monitoring płatności wobec odbiorcy faktury jest bezprzedmiotowy w opcji faktoringu cichego, gdzie zobowiązanym do rozliczenia się z Billecta jest nasz klient – wystawca faktury.

7
W jakich walutach możliwa jest wypłata środków?

Płatność ze strony Billecta na rzecz faktoranta (wystawcy faktury) zasadniczo następuje w walucie, w jakiej wystawiona jest faktura, czyli w warunkach krajowego obrotu gospodarczego będzie to zazwyczaj PLN. W zależności od aktualnej oferty usług faktoringu dostępnych w Billecta, w rachubę wchodzi także finansowanie faktur wyrażonych w walucie obcej, w szczególności SEK (korony szwedzkie), co dedykujemy przedsiębiorcom polskim i szwedzkim, uczestniczącym w transgranicznej wymianie gospodarczej między Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Szwecji. Na warunkach indywidualnie uzgodnionych możemy też zaoferować wykup faktury w EUR, USD, CZK czy GBP – w tym celu zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi specjalistami z Zespołu Obsługi Klienta.

8
Jaki jest koszt usługi faktoringowej?

Billecta prowadzi transparentną politykę cenową. Dlatego nie znajdziesz u nas złożonego cennika opłat regulaminowych, czy wykazu wielu dodatkowych kosztów umownych za poszczególne czynności, gdyż takich nie stosujemy. Wszystko dla Twego komfortu i pewności, co do warunków współpracy z nami. Nasze wynagrodzenie umowne za zrealizowaną usługę faktoringu sprowadza się do prowizji od sfinansowanej faktury. Wysokość prowizji zależy od rodzaju usługi faktoringowej, jaką wybierzesz z opcji dostępnych w aktualnej ofercie Billecta, wartości faktury i terminu jej płatności. Prowizja ta ma formę dyskonta, o jakie zmniejszona zostanie nominalna wartość Twojej faktury brutto, podlegająca wypłacie na Twoją rzecz. Usługa faktoringowa podlega podatkowi od towarów i usług, więc prowizja z naszego cennika uwzględnia kwotę podatku VAT. Prowizja będzie dla Ciebie kosztem uzyskania przychodu.

9
Czy faktoring Billecty jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców?

W ofercie krajowych banków mikrofaktoring bywa dedykowany podmiotom o relatywnie wysokich rocznych obrotach, np. oscylujących wokół kwoty 5 mln PLN. W Billecta dokładamy zaś wszelkich starań aby udostępnić naszą usługę finansowania możliwie najszerszemu gronu firm, nie wykluczając zwłaszcza indywidualnych działalności gospodarczych, mikroprzedsiębiorców, spółek osobowych, w tym także i cywilnych, firm młodych stażem, a nawet start-upów. Pozytywny wynik weryfikacji wniosku o finansowanie zależy również od sytuacji Twojego kontrahenta (odbiorcy faktury) i przyjętej przez nas oceny jego wiarygodności płatniczej.

Jeśli masz pytania?

Skontaktuj się z nami - chętnie Ci pomożemy!

Zadzwoń do nas w dni robocze w godzinach 8:30 - 16:30

We ale speak English

Naciskając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez spółkę Billecta Poland sp. z o.o., w celu marketingu własnego usług wykonywanego za pośrednictwem urządzeń końcowych (komputer, telefon, tablet) lub zautomatyzowanych systemów wywołujących, poprzez przekazanie mi informacji handlowych w formie wiadomości e-maili, wiadomości smsów oraz podczas rozmów telefonicznych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką Prywatności. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Billecta Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Jeśli jesteś zainteresowany pożyczkami b2b wejdź na stronę naszej spółki córki billecta finance